HÀNG XỊN GIÁ MỊN

Cơ hội hiếm có để sở hữu
thiết bị vệ sinh KOHLER chính hãng
với giá siêu ưu đãi
chưa từng có. Đừng bỏ lỡ!!

TRỌN BỘ 
THIẾT BỊ VỆ SINH KOHLER

Gía siêu tốt chỉ từ 9.900.000 VNĐ

 5,918,000đ

Bồn tiểu nam Dexter 
K-5016X-ER-0

 3,077,360đ

-48%

  8,613,000đ

Bồn tiểu nam Bardon
K-4904X-ER-0

 4,478,760đ

-48%

8,052,000đ

Bồn tiểu nữ Odeon
K-1093T-1-0

 4,187,040đ

-48%

13,112,000đ

Bồn tiểu nữ Escale 
K-19044W-00

 6,818,240đ

-48%

BỒN CẦU / BỒN TIỂU

Số lượng có hạn - Giá tốt mua ngay

 7,238,000đ

Bồn cầu 2 khối Windham
K-8756VN-6-0

 3,763,760đ

-48%

 8,987,000đ

Bồn cầu 2 khối Karsten
K-17644VN-C-0

 4,673,240đ

-48%

 9,207,000đ

Bồn cầu 2 khối Pinoir 
K-3482VN-C-0

 4,787,640đ

-48%

 7,689,000đ

Bồn cầu 2 khối Wellworth 
K-3422VN-0

 3,998,280đ

-48%

 11,121,000đ

Bồn cầu 2 khối Odeon 
K-18187X-S-0

 6,672,600đ

-40%

 15,224,000đ

Bồn cầu 1 khối Adair 
K-5171T-C-0

 9,134,400đ

-40%

 11,066,000đ

Bồn cầu 2 khối Panache
K-15246X-S-0

 8,852,800đ

-20%

 14,267,000đ

Bồn cầu 2 khối Persuade
K-45363X-C-0

 8,560,200đ

-40%

 20,911,000đ

Bồn cầu 1 khối Reach
K-3856T-S-0

10,873,720đ

-48%

 23,298,000đ

Bồn cầu 1 khối Portrait®
K-3506-0

12,114,960đ

-48%

23,584,000đ

Bồn cầu 1 khối Antares 
K-17609T-S-0

12,263,680đ

-48%

 23,276,000đ

Bồn cầu 1 khối Archer 
K-3639T-C-0

13,965,600đ

-40%

18,293,000đ

Bồn cầu 2 khối Escale
K-15703X-S-0

 9,512,360đ

-48%

 16,698,000đ

Bồn cầu 1 khối Reach 
K-3983T-S-0

 8,682,960đ

-48%

 17,875,000đ

Bồn cầu 1 khối Kingston
K-4350X-C-0

 9,295,000đ

-48%

 19,426,000đ

Bồn cầu 1 khối Cimarron 
K-3489T-SW-0

 10,101,52đ

-48%

 30,954,000đ

Bồn cầu 1 khối Saile
K-3564T-S2-0

18,572,400đ

-40%

 14,300,000đ

Bồn cầu 2 khối OdeonUp
K-76173K-0

 8,580,000đ

-40%

 31,251,000đ

Bồn cầu 1 khối Reve  
K-17181T-S-0

 22,500,720đ

-28%

 50,149,000đ

Bồn cầu 1 khối Empress Bouquet K-14338T-SMC-0

 25,074,500đ

-50%

 15,301,000đ

Bồn cầu 2 khối Ove
K-45679X-S-0

 9,180,600đ

-40%

 14,993,000đ

Bồn cầu treo tường Escale
K-19045T-00

 10,794,960đ

-28%

 13,409,000đ

Bồn cầu treo tường Kingston
K-4330-C-0

 6,972,680đ

-48%

 25,520,000đ

Bồn cầu 1 khối Aerodyne
K-3869T-S-0

 15,312,000đ

-40%

 3,564,000đ

Chậu rửa đặt bàn Parliament - 1 lỗ gắn vòi
K-14715T-1-0

 2,138,400đ

-40%

 5,291,000đ

Chậu rửa dương vành Serif - 3 lỗ gắn vòi
K-2075T-8-0

 2,751,320đ

-48%

 7,755,000đ

Chậu rửa dương vành Escale - 1 lỗ gắn vòi 
K-12629T-8-0

 4,032,600đ

40%

-48%

CHẬU RỬA / CHẬU BẾP

** Giá không bao gồm vòi

20%

BỒN TẮM

Số lượng có hạn - Giá tốt mua ngay

SEN TẮM

Số lượng có hạn - Giá tốt mua ngay

PHỤ KIỆN PHÒNG TẮM

Số lượng có hạn - Giá tốt mua ngay

 4,334,000đ

Chậu rửa âm bàn Vintage
K-2240X-0

 3,467,200đ

-20%

 2,453,000đ

Chậu rửa âm bàn Caxton®
K-2211X-0

1,962,400đ

-20%

 8,041,000đ

Chậu rửa đặt bàn Chalice 
K-99183T-0

 4,824,600đ

-40%

VÒI CHẬU RỬA/ VÒI BẾP/ VÒI BỒN TIỂU NỮ

Số lượng có hạn - Giá tốt mua ngay

 4,697,000đ

Vòi chậu rửa Cabriole
K-8600K-1-CP

 2,442,440đ

-48%

 4,576,000đ

Vòi chậu rửa Eolia 
K-8620T-CP

 2,745,600đ

-40%

 3,795,000đ

Vòi chậu rửa Lison
K-12050T-CP

 2,277,000đ

-40%

 3,608,000đ

Vòi chậu rửa Cuff 
K-37301T-4-CP 

 2,164,800đ

-40%

 4,807,000đ

Vòi chậu bếp Lison
K-12053T-B-CP

 2,499,640đ

-48%

 5,170,000đ

Vòi chậu bếp July  
K-16084T-B4-CP

3,102,000đ

-40%

 6,820,000đ

Vòi chậu bếp Wave
K-9084T-B4-CP

4,092,000đ

-40%

9,977,000đ

Vòi chậu bếp Elate 
K-13963T-B4-CP

7,183,440đ

-28%

 4,631,000đ

Bộ sen & vòi Candide 
K-664K-CP

 2,408,120đ

-48%

 4,807,000đ

Bộ sen & vòi July 
K-16033T-4-CP

 2,499,640đ

-48%

 4,620,000đ

Bộ sen & vòi Eolia
K-72724T-4-CP

 2,772,000đ

-40%

 5,577,000đ

Bộ sen & vòi Lison 
K-72722T-4-CP

 3,346,200đ

-40%

 12,452,000đ

Sen vòi gắn thành bồn Elevation 
K-18876T-CP

  6,475,040đ

-48%

 17,094,000đ

Sen gắn thành bồn Avid
K-97364T-9-CP

 10,256,400đ

-40%

Sen vòi gắn thành bồn Singulier
K-10873T-4-CP

 16,214,000đ

 11,674,080đ

-28%

 20,163,000đ

Sen vòi gắn thành bồn Strayt
K-37337T-4DPW-CP

12,097,800đ

-40%

 8,712,000đ

Thanh treo khăn đôi Airfoil 24"
K-37061T-CP

 5,227,200đ

-40%

 3,861,000đ

Vòng treo khăn Stillness
K-14456T-BGD

 2,316,600đ

-40%

Khay đựng xà phòng Stillness 
K-14461T-BGD

 4,587,000đ

 2,752,200đ

-40%

 1,683,000đ

Sen cầm tay
K-18535X-CP

 875,160đ

-48%

9,218,000đ

Sen cầm tay Shift Ellipse
K-10257-GR-BN

 4,793,360đ

-48%

 2,035,000đ

Sen cầm tay 
K-18528T-CP

1,058,200đ

-48%

 4,477,000đ

Sen cầm tay Flipside 360 độ
K-17492T-CP

2,328,040đ

-48%

Đầu sen vuông Katalyst Air 10''
K-18361T-L-CP

12,100,000đ

 8,712,000đ

-28%

11,198,000đ

Đầu sen tròn Katalyst Air
K-15990T-L-CP

 8,062,560đ

-28%

Đầu sen vuông Katalyst Air 12''
K-9302T-L-CP

 16,951,000đ

 8,814,520đ

-48%

 9,845,000đ

Đầu sen tròn Rainforest 
K-18359T-L-CP

 7,088,400đ

-28%

 3,597,000đ

Chậu rửa âm bàn Ladena 18"
K-2214X-0

 2,158,200đ

-40%

  9,757,000đ

Chậu rửa đặt bàn Stadia 
K-14719T-1-0

 5,073,640đ

-48%

 6,446,000đ

Chậu rửa đặt bàn Escale
K-19047T-0

5,156,800đ

40%

-20%

 5,104,000 

Vòi bồn tiểu nữ Candide
K-662T-CP

 2,654,080đ

-48%

 5,291,000đ

Vòi bồn tiểu nữ Tea 
K-R12064T-CP

2,751,320đ

-48%

6,138,000đ

Vòi bồn tiểu nữ Siguliar 
K-10865K-4-CP

3,191,760đ

48%

11,132,00đ

Vòi bồn tiểu nữ Memoirs
K-470-3S-CP

5,788,640đ

-48%

 3,399,000đ

Chậu rửa dương vành Modesto
K-8708X-1-0

 2,719,200đ

-20%

 1,639,000đ

Chậu rửa dương vành Pennington
K-2196X-1-0

1,311,200đ

-20%

 4,246,000đ

Chậu rửa dương vành Serif
K-2075X-1-0

 3,396,800đ

40%

7,942,000đ

Chậu bếp Marcato 
K-3677T-2SD-NA

 4,129,840đ

-48%

6,171,000đ

Chậu bếp Staccato
K-3362T-1K-NA

 3,208,920đ

-48%

 16,291,000đ

Chậu bếp Brookfield 
K-17250T-4-96

 8,471,320đ

-48%

 869,000đ

Vòi nước lạnh Other 
K-R13901T-4-CP

 451,880đ

-48%

 4,917,000đ

Vòi chậu rửa Toobi 
K-8959T-9-CP

 2,950,200đ

-40%

 4,213,000đ

Vòi chậu rửa Kumin
K-98827T-4-CP

 2,527,800đ

-40%

9,196,000đ

Vòi chậu rửa Oblo
K-10378T-9-CP

 7,356,800đ

-20%

11,704,000đ

Vòi chậu rửa Stance
K-7111T-4-CP

7,022,400đ

-40%

 10,472,000đ

Vòi chậu rửa Archer 
K-7503T-4-CP

 8,377,600đ

-20%

 10,736,000đ

Vòi chậu rửa Singulier
K-10860X-4-CP

 5,582,720đ

-48%

 15,686,000đ

Vòi chậu rửa gắn tường Purist K-14415K-4-CP

 8,156,720đ

-48%

 15,015,000đ

Vòi chậu rửa Elevation 8"
K-18871T-CP

 9,009,000đ

-40%

 7,832,000đ

Vòi chậu rửa Cuff 8" 
K-37305T-4-CP

  4,699,200đ

-40%

4,070,000đ

Chậu rửa âm bàn Archer 
K-2355T-0

 2,442,000đ

-40%

 4,763,000đ

Chậu rửa đặt bàn VERTICYL®
K-2889T-0

 3,810,400đ

-20%

 3,289,000đ

Chậu rửa âm bàn Ladena 24" 
K-2215X-0

 1,973,400đ

-40%

 35,222,000đ

Bồn tắm Comfortable 1.3M
K-45598T-GRLP1-0

18,315,440đ

-48%

 52,481,000đ

Bồn tắm Biove 1.7M
K-8277T-GR-0

 41,984,800đ

-20%

 45,078,000đ

Bồn tắm Soissons 1.7M 
K-940T-GR-0

 36,062,400đ

-20%

 37,554,000đ

Bồn tắm Villager
K-715T-0

 19,528,080đ

-48%

 15,488,000đ

Bồn tắm Reach 1.7M
K-72800X-0

 9,292,800đ

-40%

 15,488,000đ

Bồn tắm Duo 1.67M
K-18775X-0

 9,292,800đ

-40%

 5,676,000đ

Sen tắm cảm biến nhiệt Symbol
K-19487X-CP

 2,951,520đ

-48%

 14,685,000đ

Bộ sen & vòi Oblo
K-10079T-9-CP

 7,636,200đ

-48%

 18,117,000đ

Bộ sen & vòi bồn tắm Strayt 
K-45370T-4-CP

10,870,200đ

-40%

 14,817,000đ

Sen cây Kumin
K-99474T-4-CP

 7,704,840đ

-48%

 17,138,000đ

Sen cây July 
K-5428T-B4-CP

 8,911,760đ

-48%

 16,060,000đ

Sen cây Odeon
K-12959T-4-CP

 8,351,200đ

-48%

 18,887,000đ

Sen cây Elevation 
K-72677T-B7-CP

 9,821,240đ

-48%

 15,224,000đ

Sen cây Moxie®
K-98963T-4-CP

 9,134,400đ

-40%

 770,000đ

Vòng treo khăn 
K-8726T-0

 400,400đ

-48%

6,512,000đ

Kệ kính Memoirs
K-488-CP

 3,386,240đ

-48%

 3,377,000đ

Thanh treo khăn Stillness 24"
K-14451T-BGD

 2,026,200đ

-40%

16,489,000đ

Tủ kệ phòng tắm Ove 1200mm 
K-19970T-LU

 8,574,280đ

-48%

 1,177,000 đ

Hộp đựng khăn giấy
K-15986T-CP

 612,040đ

-48%

 5,808,000đ

Móc treo khăn Airfoil 
K-37064T-CP

 3,484,800đ

-40%

 7,106,000đ

Gương trangg điểm 
K-15334T-CP

 3,695,120đ

-48%

 30,151,000đ

Gương và kệ gương Loure 24'' K-11747T-CP

15,678,520đ

-48%

 11,825,000đ

Tủ kệ phòng tắm Reve 1000mm
K-9273T-270

 6,149,000đ

-48%

HÀNG CHÍNH HÃNG

(**) MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN

BẢO HÀNH 01 NĂM

HƯỚNG DẪN VỆ SINH SẢN PHẨM

(**) Chỉ áp dụng tại RitaVõ Outlet, các chi nhánh khác xin vui lòng liên hệ nhân viên bán hàng để được tư vấn chi tiết!

-20%

 7,073,000đ

Chậu rửa đặt bàn Ove - 1 lỗ gắn vòi
K-17248T-0

 3,677,960đ

-48%

16,335,000đ

Chậu rửa đặt bàn Strela
K-2952-0

8,494,200đ

-48%

 1,925,000đ

Chậu rửa treo tường Folio
K-2018-1-96

 1,001,000đ

-48%

BẠN CẦN CHÚNG TÔI TƯ VẤN KỸ HƠN VỀ SẢN PHẨM? 

©2019 All rights reserved. RitaVõ Outlet, Vietnam

Nhập ngay email để nhận các thông tin, ưu đãi mới nhất!

Gửi đi

327 Xa lộ Hà Nội, P. An Phú, Quận 2, TP.HCM

Nhận ngay quà  tặng hấp dẫn chỉ 01 bước điền thông tin!

Quý khách vui lòng sử dụng trình duyệt Chrome để được hiển thị tốt hơn.
Xin cám ơn! 

ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ ĐƯỢC NHẬN QUÀ

HOÀN TẤT ĐĂNG KÝ

Đăng ký thành công!

Cám ơn quý khách đã quan tâm đến chương trình Outlet Sale!